دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  The importance of analogue zeitgebers to reduce digital addictive tendencies in the 21st century

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی The importance of analogue zeitgebers to reduce digital addictive tendencies in the 21st century

نام مقاله:
The importance of analogue zeitgebers to reduce digital addictive tendencies in the 21st century
نام نویسندگان:
Christian Montag, Christopher Kannen, Bernd Lachmann, Rayna Sariyska, Éilish Duke, Martin Reuter, Alexander Markowetz
مجله:
Addictive Behaviors Reports ، Volume 2
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
5
تعداد صفحات ترجمه فارسی
10
Abstract:

Abstract

Analogue zeitgebers such as wristwatches and alarm clocks are essential for structuring everyday life. Since the dawn of the digital revolution – particularly since the advent of the smartphone – mobile phones have increasingly replaced analogue zeitgebers as a means of telling time. This functionality may prove problematic, in that it may contribute to the overuse of digital media (e.g. when checking the time turns into extended use of other smartphone utilities, including Internet-based applications). Of N = 3084 participants, 45% reported wearing a wristwatch and 67% used an analogue alarm clock. We observed that participants who reported using analogue zeitgebers used their mobile-/smartphone significantly less. Use of analogue zeitgebers may prove a practical tool for therapeutic and preventative interventions for problematic Internet use in an increasingly digital age.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی The importance of analogue zeitgebers to reduce digital addictive tendencies in the 21st century در 10صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: