دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Aggression replacement training (ART) for reducing antisocial behavior in adolescents and adults: A systematic review

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Aggression replacement training (ART) for reducing antisocial behavior in adolescents and adults: A systematic review

نام مقاله:
Aggression replacement training (ART) for reducing antisocial behavior in adolescents and adults: A systematic review
نام نویسندگان:
Lars Brännström, Catrine Kaunitz, Anna-Karin Andershed, Sandra South, Geir Smedslund
مجله:
Aggression and Violent Behavior ، Volume 28
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
12
تعداد صفحات ترجمه فارسی
24
Abstract:

Objective

Aggression Replacement Training (ART) is a multimodal program aiming at replacing antisocial behaviors by actively teaching desirable behaviors. The program is frequently used and has been provided within a wide variety of settings, but its effectiveness in its own right has not been addressed in previous reviews. This systematic review examines the effect of ART on antisocial behavior in young people and adults.

Methods

Published and unpublished literature was searched to identify randomized and non-randomized studies comparing ART for adults and youth with usual care, other interventions, or no intervention. Primary outcomes included recidivism in antisocial behavior, while secondary outcomes were related to social skills, anger management and moral reasoning.

Findings

This review identified 16 studies with considerable clinical and methodological diversity. The methodological quality and the post-intervention follow-up of the studies were limited. Almost half of the studies were conducted by researchers who have vested interests in the intervention.

Conclusions

There is an insufficient evidence-base to substantiate the hypothesis that ART has a positive impact on recidivism, self-control, social skills or moral development in adolescents and adults. Further research is warranted by independent investigators exploring the effects of ART on clearly-defined target groups using high standard evaluation designs.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Aggression replacement training (ART) for reducing antisocial behavior in adolescents and adults: A systematic review در 24صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: