دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Misuse of prescription stimulant medication in a sample of college students: Examining differences between varsity athletes and non-athletes

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Misuse of prescription stimulant medication in a sample of college students: Examining differences between varsity athletes and non-athletes

نام مقاله:
Misuse of prescription stimulant medication in a sample of college students: Examining differences between varsity athletes and non-athletes
نام نویسندگان:
Andrew R. Gallucci, Ryan J. Martin
مجله:
Addictive Behaviors ، Volume 51
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
7
تعداد صفحات ترجمه فارسی
14
Abstract:

Abstract

Background

The misuse of prescription stimulants (MPS) has been identified as an adverse health behavior among college students. Because stimulant medication is often taken to increase focus and decrease reaction time, these substances have the potential to enhance athletic performance. However, the role that athlete status (varsity athlete vs. non-athlete) has on MPS has rarely been examined in the college student population.

Objectives

To examine whether there are differences in past-year MPS and MPS-related motivations between college varsity athletes and non-athletes.

Methods

A sample of 682 (482 non-athletes; 200 athletes) college students between the ages of 18 and 25 completed a paper-based questionnaire to assess MPS, MPS-related motivations, and other potential MPS correlates (e.g., gender, energy drink consumption, tobacco use, heavy episodic drinking). Then, we conducted bivariate and multivariate analyses to examine potential correlates of MPS, including athlete status. Finally, we examined differences in MPS-related motivations between varsity athletes and non-athletes.

Results

Overall, 98 (13.9%; 16.6% non-athletes v. 7.5% varsity athletes) respondents reported past-year MPS and varsity athletes were significantly less likely (p < 0.05) to do so. Past-year MPS was also significantly associated with energy drink consumption, tobacco use, and heavy episodic drinking in our sample. Concerning MPS-related motivations, athletes more often cited a need to enhance athletic performance as the impetus for their misuse.

Conclusions

MPS was prevalent among the sample. Varsity athletes were significantly less likely to engage in past-year MPS and were motivated to do so for different reasons.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Misuse of prescription stimulant medication in a sample of college students: Examining differences between varsity athletes and non-athletes در 14صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: