دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Problem gambling patterns among Australian young adults: Associations with prospective risk and protective factors and adult adjustment outcomes

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Problem gambling patterns among Australian young adults: Associations with prospective risk and protective factors and adult adjustment outcomes

نام مقاله:
Problem gambling patterns among Australian young adults: Associations with prospective risk and protective factors and adult adjustment outcomes
نام نویسندگان:
Kirsty E. Scholes-Balog, Sheryl A. Hemphill, John W. Toumbourou, Nicki A. Dowling
مجله:
Addictive Behaviors ، Volume 55
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
7
تعداد صفحات ترجمه فارسی
14
Abstract:

Abstract

There is instability in the developmental course of problem gambling [PG] over time; however, studies that examine PG at an aggregate level obscure these variations. The current study employed data from a longitudinal study of Australian young adults to investigate: 1) PG patterns (i.e., resistance, persistence, desistence, and new incidence); 2) prospective risk and protective factors for these patterns; and 3) behavioural outcomes associated with these patterns. A sample of 2261 young adults (55.73% female) from Victoria, Australia, who were part of the International Youth Development Study completed a survey in 2010 (T1, age 21) and 2012 (T2, age 23) measuring PG (two items based on established measures), risk and protective factors, and behavioural outcomes. The majority of the sample (91.69%) were resistors (no PG at T1 and T2), 3.62% were new incidence PG cases, 2.63% were desistors (PG at T1 but not T2), and 2.07% reported persistent PG at T1 and T2. Individual civic activism was protective of new incidence PG, while affiliation with antisocial peers and frequent alcohol use increased the risk of persistence. Persistent problem gamblers also experienced the greatest number of poor behavioural outcomes at T2. New incidence was associated with internalising symptoms at T2, while desistance was not associated with any behavioural outcomes. In conclusion, each PG pattern was associated with different predictors and outcomes, highlighting the need to consider variation in the course of young adult PG in order to provide efficacious prevention and intervention approaches, and to protect against relapse.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Problem gambling patterns among Australian young adults: Associations with prospective risk and protective factors and adult adjustment outcomes در 14صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: