دانلود ترجمه مقاله آی اس آی  Cumulative contextual risk at birth in relation to adolescent substance use, conduct problems, and risky sex: General and specific predictive associations in a Finnish birth cohort

دانلود ترجمه مقاله آی اس آی Cumulative contextual risk at birth in relation to adolescent substance use, conduct problems, and risky sex: General and specific predictive associations in a Finnish birth cohort

نام مقاله:
Cumulative contextual risk at birth in relation to adolescent substance use, conduct problems, and risky sex: General and specific predictive associations in a Finnish birth cohort
نام نویسندگان:
W. Alex Mason, Stacy-Ann A. January, Mary B. Chmelka, Gilbert R. Parra, Jukka Savolainen, Jouko Miettunen, Marjo-Riitta Järvelin, Anja Taanila, Irma Moilanen
مجله:
Addictive Behaviors ، Volume 58
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
5
تعداد صفحات ترجمه فارسی
10
Abstract:

Abstract

Background

Research indicates that risk factors cluster in the most vulnerable youth, increasing their susceptibility for adverse developmental outcomes. However, most studies of cumulative risk are cross-sectional or short-term longitudinal, and have been based on data from the United States or the United Kingdom. Using data from the Northern Finland Birth Cohort 1986 Study (NFBC1986), we examined cumulative contextual risk (CCR) at birth as a predictor of adolescent substance use and co-occurring conduct problems and risky sex to determine the degree to which CCR predicts specific outcomes over-and-above its effect on general problem behavior, while testing for moderation of associations by gender.

Methods

Analyses of survey data from 6963 participants of the NFBC1986 followed from the prenatal/birth period into adolescence were conducted using structural equation modeling.

Results

CCR had long-term positive associations with first-order substance use, conduct problems, and risky sex factors, and, in a separate analysis, with a second-order general problem behavior factor. Further analyses showed that there was a positive specific effect of CCR on risky sex, over-and-above general problem behavior, for girls only.

Conclusions

This study, conducted within the Finnish context, showed that CCR at birth had long-term general and specific predictive associations with substance use and co-occurring problem behaviors in adolescence; effects on risky sex were stronger for girls. Results are consistent with the hypothesis that early exposure to CCR can have lasting adverse consequences, suggesting the need for early identification and intervention efforts for vulnerable children.

توضیحات:
ترجمه مقاله آی اس آی Cumulative contextual risk at birth in relation to adolescent substance use, conduct problems, and risky sex: General and specific predictive associations in a Finnish birth cohort در 10صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: