نام مقاله:
Counseling and Therapy of Patients with Behavioural Disorders Using the Cognitive-behavioural Approach
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله لاتین:
10
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
19
قیمت :
20000  تومان
نام مقاله:
NIGERIAN CULTURE: A BARRIER TO THE CAREER PROGRESS OF WOMEN IN NIGERIA
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
10
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
11
قیمت :
15000  تومان
نام مقاله:
Earnings management and annual report readability
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
24
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
5
قیمت :
130000  تومان
نام مقاله:
A hard nut to crack! Implementing supply chain sustainability in an emerging economy
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله لاتین:
10
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
35
قیمت :
25000  تومان
نام مقاله:
Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
17
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
25
قیمت :
170000  تومان
نام مقاله:
Implications of the Flynn Effect for Age-Cognition Relations
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله لاتین:
6
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
12
قیمت :
15000  تومان
نام مقاله:
Inflation-targeting and real interest rate parity: A bias correction approach
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
5
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
12
قیمت :
25000  تومان
نام مقاله:
Why strategy is key for successful social media sales
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
10
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
15
قیمت :
30000  تومان
نام مقاله:
The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
8
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
15
قیمت :
19000  تومان
نام مقاله:
The Impact of Social Media Content Marketing (SMCM) towards Brand Health
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله لاتین:
5
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
9
قیمت :
15000  تومان
نام مقاله:
Elements of strategic social media marketing: A holistic framework
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
8
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
27
قیمت :
20000  تومان
نام مقاله:
Transdermal delivery of insulin with bioceramic composite microneedles fabricated by gelatin and hydroxyapatite
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله لاتین:
3
تعداد صفحات ترجمه مقاله :
10
قیمت :
15000  تومان

« بعدی  ۳۴  ۳۳  ۳۲  ۳۱  ۳۰  ۲۹  ۲۸  ۲۷  ۲۶  ۲۵  ۲۴  ۲۳  ۲۲  ۲۱  ۲۰  ۱۹  ۱۸  ۱۷  ۱۶  ۱۵  قبلی »